Compartiment de îngrijiri paliative

Compartimentul are 12 paturi.