Protectia datelor

SPITALUL DE BOLI CRONICE CRASNA

CRASNA 363 Jud.Salaj

NOTA DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

 Stimată Doamnă, Stimate Domn,

Spitalului de Boli Cronice Crasna ,cu sediul in Crasna, 363,  reprezentat legal prin Ec.Nagy Andrea Erika, in calitate de manager,  este înregistrat la Autoritatea de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, sub nr.35276.

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, Spitalului de Boli Cronice Crasna  are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Spitalului de Boli Cronice Crasna prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal prin mijloace automatizate / manuale. Scopul prelucrării datelor este: prestarea serviciilor medicale. Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare în realizarea scopului “servicii de sănătate” ce pot fi acordate pacienţilor. Refuzul dvs. determină imposibilitatea de a beneficia de serviciile medicale oferite în cadrul asigurarilor de sanatate.

Informatiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi pot fi comunicate numai următorilor destinatari: Direcţia de Sănătate Publică, Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate, Ministerul Sănătăţii şi alte instituţii publice implicate.
Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveti dreptul sa va opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţii stergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datata şi semnată managerului Spitalului de Boli Cronice Crasna.  De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a va adresa justiţiei.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

Observaţie:

*orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu.