Indicatori ai activitații spitalului

INDICATORI AI ACTIVITĂŢII SPITALULUI DE BOLI CRONICE CRASNA

anul 2020

NUMĂRUL PACIENŢILOR TRATAŢI ÎN SPITAL 422 PACIENŢI
NUMĂRUL CONSULTAŢIILOR ÎN AMBULATOR 959 CONSULTAŢII
NUMĂRUL DE EXAMENE PARACLINICE                                            
                                                                 IN SPITAL 11.096 EXAMENE
                                                                 IN AMBULATOR 8.338 EXAMENE
PROCEDURI BANEOFIZIOTERAPEUTICE ŞI DE RECUPERARE MEDICALĂ 3.000 PROCEDURI